اسفند ۲۷, ۱۳۹۶

مجله دامپزشکان جوان

 نشریه علمی – آموزشی دامپزشکان جوان بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه 

سال اول – شماره دوم – پاییز ۹۵

صاحب امتیاز:
علی روستایی

مدیر مسئول:
علیرضا نوریان

سردبیر :
دکتر علیرضا یوسفی

ویراستار علمی:
دکتر علی شالیزار جلالی

ویراستار ادبی:
مهدی کیان-علی روستایی-علیرضا
نوریان

مدیر پشتیبانی:
سید علی اکبر شیخ الاسلامی

خبرنگاران:
مهدیه نظامی-فوژان حمید پور-رضا
رضاپور-هانیه حقیقت خواه

طراح جلد:
امید باروتیان

صفحه آرایی و لیتوگرافی:
فاطمه حسینی

دانلود نشریه

download
راهنمای نگارش مقاله

مجله دامپزشکان جوان

مجله ی  دامپزشکان جوان با هدف توسعه ی علوم دامپزشکی ،دامپروری و علوم دامی منتشر می شود و در همین راستا  مقالات زیر را در این حوزه به چاپ می رساند:

۱٫مقالات تحقیقی ( Original Article)

 ۲٫گزارش مورد ( Case Report )

  1. مقالات مروری ( Review Article)

 

لطفا فایل راهنمای نگارش مقاله در دانلود فرمایید.

download_button